Στην πρώτη συνάντηση στο κέντρο Με Αξία ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για την καλύτερη αξιολόγηση του παιδιού:

1) Συνέντευξη γονέων ,συμπλήρωση κοινωνικού- ιατρικού - αναπτυξιακού και εργοθεραπευτικού ιστορικού.

2) Κλινικές παρατηρήσεις στο παιδί κατά την διαδικάσια παιχνιδιού.

3) Συμπλήρωση ερωτηματολογίων απο τους γονείς.

4) Εξειδικευμένη αξιολόγηση για τους τομείς που μας προβληματίζουν.

Μετά την πρώτη συνάντηση γίνετε ενημέρωσει των γονέων για τις δυσκολίες που παρατηρήθηκαν και προτείνοντε τρόποι αντιμετώπισης.