ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συμμετοχή των παιδιών σε ομάδα είναι πολύ σημαντική για να μάθουν να συνεργάζονται με συνομηλίκους τους καθώς και για να κατακτήσουν δεξιότητες αλληλεπίδρασης , κοινωνικότητας και συνεργασίας. Στο κέντρο μας γίνονται ομάδες παιδιών, όποτε κριθεί απαραίτητο από τους θεραπευτές τους καθώς και συνεκπαίδευση δυο ειδικοτήτων. 

Επίσης ενημερωθείτε παρακάτω για τα ομαδικά προγράμματα πέρα των θεραπειών.