ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 
Οι αισθήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ποιοι είμαστε σωματικά, πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει γύρω μας. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της σύνθετης εικόνας. Είναι η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών.
  Οι αισθητηριακές εμπειρίες συμπεριλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την αίσθηση του σώματος στο χώρο, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη και την αίσθηση της βαρύτητας. 
  Η διαδικασία του εγκεφάλου που οργανώνει και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες ονομάζεται αισθητηριακή ολοκλήρωση.
  Χάρις στην αισθητηριακή ολοκλήρωση μπορούμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε αποτελεσματικά σε καταστάσεις, να παίξουμε, να μάθουμε, να κάνουμε φίλους και να μείνουμε μακριά από επικίνδυνες καταστάσεις .Είναι μία «αυτόματη και αυτονόητη» δράση που εκδηλώνεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα σε μία καλά ισορροπημένη αμοιβαία, επεξεργασία και ρύθμιση. 
 
  Με τον όρο αισθητηριακή ολοκλήρωση ορίζουμε την ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει και να συντονίζει δύο ή περισσότερες πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις, να τις επεξεργάζεται και να δίνει την δυνατότητα μίας λογικής και χρήσιμης κινητικής απάντησης. 
  Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι όρος που ανήκει στην A. JEAN AYRES, Αμερικανίδα Εργοθεραπεύτρια.
Η βασική αρχή στην οποία στηριζόμαστε είναι ότι «ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΙΝΗΣΗ, ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΑΙΣΘΗΣΗ». 
  Η φτωχή κινητική εικόνα που βλέπουμε σε πολλά παιδιά και που τα ονομάζουμε γενικά «αδέξια», οφείλονται με βάση την θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης στη φτωχή ικανότητα αισθητηριακής τους ρύθμισης, μία δυσκολία που τους έχει δημιουργήσει ή θα τους δημιουργήσει δυσκολίες στην ακαδημαϊκή απόδοση (η διαταραχή στην αισθητηριακή ρύθμιση, ισοδυναμεί με δυσκολία στην μάθηση της κίνησης, άρα δυσκολία στην μάθηση και για το λόγο αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό των αδέξιων παιδιών, είναι και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και μειωμένη σχολική απόδοση). 
 
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
- Eνεργητική συμμετοχή και ενδογενή παρακίνηση
- Eξατομίκευση 
- Oι δραστηριότητες είναι σκόπιμες και παρέχουν την σωστή πρόκληση 
- Oι δραστηριότητες παρέχουν αισθητηριακή εμπειρία 
 
Η δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκληρώσεις αποτελεί ξεχωριστή διαγνωστική κατηγορία άλλα συνήθως συνυπάρχει με άλλες διαγνωστικές κατηγορίες: 
1. Μαθησιακές δυσκολίες 
2. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητα 
3. Δυσπραξία 
4. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμό 
5. Σύνδρομα