ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 

Τι είναι ακρόαση;

 
Η ακρόαση είναι η διαδικασία της ανίχνευσης του ήχου, της οργάνωσης και της απαρτίωσης του για χρήση με τη συμβολή πληροφοριών από άλλες αισθήσεις. 
 
Η Θεραπευτική Ακρόαση είναι μια θεραπευτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί διάφορα αναπτυξιακά συστήματα, οργανωμένα μουσικά πατέντα, μεγάλη ποικιλία μουσικής βάσης με τεχνικές διαμορφώσεις και τέλος μουσική η οποία είναι ηλεκτρονικά μεταλλαγμένη ώστε να προκαλεί την ειδική ανταπόκριση.
 

Η Θεραπευτική Ακρόαση:

 
- προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
- προσφέρει ευκαιρίες για προσανατολισμό και προσοχή συνεχώς
- επικεντρώνεται στη χωρική οργάνωση και ρύθμιση αναπνοής
- προετοιμάζει βέλτιστα επίπεδα εγρήγορσης
- επηρεάζει τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη προσοχή και ρύθμιση
- ενδυναμώνει την αντίληψη
Είναι κατάλληλη για παιδιά από 2 ετών και για τους ενήλικες. 
 
Διαγνωστικές κατηγορίες οι οποίες έχει φανεί να βοηθάει η μέθοδος είναι:
 
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Διάσπαση ελλειματικής προσοχής ή/ και Υπερκινητικότητα
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ρύθμισης
Αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού
Σύνδρομα