ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WILBARGER

 
Το πρωτόκολλο Wilbarger αποτελείται από 3 στάδια.
 
1. Την τεχνική της βαθιάς πίεσης που βοηθά στην ερμηνεία, διάκριση και οργάνωση των αισθητηριακών εισερχομένων. Βελτιώνει την ικανότητα του παιδιού να μεταβαίνει από την μια δραστηριότητα στην άλλη. Μειώνει την αισθητηριακή αμυντικότητα και βελτιώνει την αυτό- ρύθμιση ώστε τα παιδιά να ηρεμούν. Βελτιώνει την συγκέντρωση προσοχής.
 
2. Την στοματική απτική τεχνική που στοχεύει στην μείωση της στοματικής αμυντικότητας.
 
3. Την Αισθητηριακή δίαιτα ή οποία αποτελείται από προκαθορισμένες καθημερινές δραστηριότητες για το σπίτι ώστε να κρατά το παιδί ήρεμο και σε ένα λειτουργικό επίπεδο διέγερσης.
 
Ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, εκπαιδευμένος στο παραπάνω πρωτόκολλο ώστε να εκπαιδεύσει σωστά τον γονέα στις τεχνικές και να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάλληλη αισθητηριακή δίαιτα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.