Επικοινωνία

Δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα στοιχεία σας σε τρίτους και δεν θα σας αποστείλουμε ποτέ μηνύματα spam.


Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από το πρωί στις 09.00 ως 21.00

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται
από τις 10.00 έως τις 21.00.


 Η Γραμματεία - Υποδοχή
για ενημέρωση των γονέων, την παραλαβή ενημερωτικών εντύπων και για το κλείσιμο διαγνωστικών συναντήσεων,
λειτουργεί από τις 
09.00.