Το κέντρο μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 
Aξιολόγηση και καταγραφή των δυσκολιών και των ικανοτήτων του παιδιού μέσα από έγκυρα διαγνωστικά τεστ , με στόχο την σχεδίαση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος.

Eργοθεραπεία, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που δυσκολεύεται κάθε παιδί , ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. 

Συνδυάζεται με κατάλληλεςθεραπευτικές μεθόδους για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική παρέμβαση.

 

Λογοθεραπεία, για την ανάπτυξη λεκτικών και μη λεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας
 
Ειδικό παιδαγωγικο, για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων και εκμάθηση τεχνικών μάθησης.
 
Eπισκέψεις κατ οίκον, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαμορφώσεις στον χώρο για την αύξηση της λειτουργικότητας του παιδιού.
 
Θεραπευτική Συνοδεία- επισκέψεις στο σχολείο του παιδιού, με στόχο την καθοδήγηση των δασκάλων και του παιδιού ώστε να έχει την μέγιστη αποδοτικότητα.
 
Κατ οίκον Θεραπεία, με στόχο την γενίκευση των δεξιοτήτων που εκπαιδεύεται στο θεραπευτικό πρόγραμμα που παρακολουθεί στο κέντρο.
 
Συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες που δουλεύουν με το παιδί
 
Συμβουλευτική γονέων με στόχο την υποστήριξη των γονέων και την καθοδήγησή τους σε θέματα που αντιμετωπίζουν με το παιδί τους.
 
Ομαδικά Προγράμματα: ομάδες παιδιών και γονέων για την αύξηση της κοινωνικότητας και της αλληλεπίδρασης των παιδιών και την ψυχολογική υποστήριξη των γονέων.