Ο χώρος μας                     Αιθουσα SNOEZELEN            

               

                

 

                        Εκδηλώσεις                   Θεραπευτικοί χώροι