ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 
Το κέντρο μας βρίσκετε στην  Πάτρα και είναι πλήρως εξοπλισμένο με έγκυρα διαγνωστικά τεστ ώστε να μπορεί να ανιχνεύει άμεσα και έγκυρα τις δυσκολίες και ικανότητες του παιδιού σας. 
 
Διαθέτη αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, αίθουσα Snoezelen. αίθουσα αξιολόγησης και προγραμμάτων αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών καθώς και εξοπλισμό για την χρήση άλλων θεραπευτικών μεθόδων. 
 
 

   

              ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ                              Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
 

                            

                                         ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ