Αισθητηριακή ολοκλήρωση

2015-04-10 00:59

 

Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.

 

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει αισθητηριακές πληροφορίες για να τις χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο.

Η μέθοδος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration) είναι ευρέως γνωστή και αποτελεσματική και επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων που απολαμβάνουν και διασκεδάζουν τα παιδιά (πολυαισθητηριακά παιχνίδια, μπάλες, στρώματα, αιώρες,  ρολό, κούνιες, πατίνια, κ.α.). Σε ένα δομημένο και προστατευμένο περιβάλλον με κατάλληλο εξοπλισμό δίνονται αισθητηριακές πληροφορίες, ώστε να τις λάβει το παιδί και μέσω αυτού να έλθει η ολοκλήρωση. Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει κάποια διαταραχή στην αισθητηριακή ολοκλήρωση ,αυτή επηρεάζει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την μάθηση, την κίνηση, την συναισθηματική ωριμότητα και κοινωνική συμπεριφορά, την διαχείριση άγχους, το παιχνίδι και κατ' επέκταση το σχολείο.

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται αναγκαία και είναι αποτελεσματικότερη των άλλων θεραπειών. Είναι κατάλληλη από τον πρώτο μήνα ζωής του νεογνού και εφαρμόζεται σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές , διάσπαση ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, δυσπραξία, δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης , σύνδρομα, ειδικές αναπτυξιακές και κινητικές δυσκολίες, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κ.α.

Η αξιολόγηση στηρίζεται σε εξειδικευμένα αξιολογητικά τεστ, λεπτομερές ιστορικό από την οικογένεια του παιδιού, καθώς και την κλινική παρατήρηση στις αντιδράσεις αισθητηριακού ερεθισμού .Μετά την προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων ο εξειδικευμένος στην μέθοδο «Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης» Εργοθεραπευτής θα σχεδιάσει τον εξατομικευμένο τρόπο θεραπευτικής προσέγγισης μέσω της μεθόδου.

Βασική αρχή της παρέμβασης είναι οι δραστηριότητες αυτές να είναι ευχάριστες για το παιδί και ταυτόχρονα να έχουν σαφή στοχοκατευθυνόμενο προσανατολισμό στις δυσκολίες του.

Το πρόγραμμα αρχικά είναι απόλυτα εξατομικευμένο, ενώ στην πορεία για την επίτευξη της γενίκευσης των δεξιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προσεχτικά σχεδιασμένο ομαδικό πρόγραμμα.

Ο στόχος δεν είναι η εκπαίδευση σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά η δυναμική προσέγγιση στα αίτια που προκαλούν την δυσκολία στο να επιτευχθεί αυτή η δραστηριότητα.

 

Η θεραπεία αποσκοπεί στην ωρίμανση του ΚΝΣ, ώστε να ρυθμίζονται τα αισθητηριακά συστήματα και να βελτιωθεί η αισθητηριακή ολοκλήρωση.

 

Μέσω της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης , επιτυγχάνεται οργάνωση, συγκέντρωση, ρύθμιση της εγρήγορσης, ικανότητα μάθησης, καθώς και ειδίκευση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και των πλευρών του σώματος.

 

Ενδείξεις για Δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης:

Ρίχνει το κεφάλι όταν κάθεται, καμπουριάζει, δυσκολία στον χειρισμό αντικειμένων όπως το ψαλίδι ,ασυνήθιστες λαβές σε αντικείμενα ή πολλή δυνατές ή αδύναμες (π.χ. μολύβι), δυσκολίες στο δέσιμο κορδονιών, στο κούμπωμα, το πήδημα, το τρέξιμο, το κουτσό γίνονται με περίεργο τρόπο ή ακόμη και καθόλου, σκοντάφτει και πέφτει εύκολα πάνω σε άλλους ή αντικείμενα, δυσκολίες σε αθλήματα, δυσκολία στην ταύτιση ή συσχέτιση αντικειμένων, χάνει γραμμές στην αντιγραφή ή το διάβασμα, δυσκολία στη γενίκευση των γνώσεων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθηματικά ξεσπάσματα, υπερευαισθησία σε αισθητηριακά εισερχόμενα ερεθίσματα, αγγίζει τα πάντα ή αποφεύγει να αγγίζει, δεν ανέχεται τις αγκαλιές/λατρεύει τη σωματική επαφή, φοβάται την κίνηση/λατρεύει να κινείται συνεχώς, ληθαργικότητα/υπερδραστηριότητα. 

 

 

 

Μελπομένη Πουλιάση

Εργοθεραπεύτρια S.I ,

BTEC Professional Certificate in SLD-Dyslexia

Υπεύθυνη του Κέντρου

Με Αξία στο παιδί και την οικογένεια

—————

Πίσω