Εργοθεραπεία και γραφή

2015-04-10 01:13

Αποτέλεσμα εικόνας για Εργοθεραπεία και γραφή λαβες

Οι δυσκολίες στον τομέα της γραφής αποτελούν συχνά ένα σημαντικό λόγο παραπομπής παιδιών σε Εργοθεραπευτή. Η γραφή είναι μια σημαντική δεξιότητα για τα παιδιά προ-σχολικής και σχολικής ηλικίας. Αφενός μαθαίνει να επικοινωνεί και να εκφράζεται μέσω ενός κοινού κώδικα, αφετέρου η επιτυχής κατάκτηση της αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ατόμου.

Η γραφή είναι μια περίπλοκη νευροαναπτυξιακή διαδικασία που αφορά πολλαπλούς μηχανισμούς. Αρκεί να αναφέρουμε τους  παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της σωστής  γραφής για να καταλάβουμε την σπουδαιότητα και την πολυπλοκότητα αυτής της δεξιότητας:

Λεπτή κίνηση, αδρή κίνηση, στάση σώματος,   μυϊκός τόνος,  λαβή του μολυβιού, κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, αμφιπλευρικότητα, χωρικό- χρονικός προσανατολισμός, σταθερότητα, συγκέντρωση προσοχής, σταθερότητα και αναγνώριση φορμών, διαχωρισμός εικόνα φόντο, οπτικό κλείσιμο, συμμετρία, κατευθυντικότητα, κατανόηση μεγεθών, ρυθμός,  και η οπτικό- κινητική ολοκλήρωση.

 Ο Εργοθεραπευτής μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό που εμποδίζει την εκμάθηση γραφής και να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες υποδομής. Η παρέμβαση σχετίζεται με θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της αισθητικοκινητικής λειτουργίας του παιδιού. Η εκπαίδευση στην γραφή πρέπει να είναι εξατομικευμένη , να βασίζεται σε πολυαισθητηριακά ερεθίσματα και να αρχίζει νωρίς πριν εγκατασταθούν λανθασμένα πρότυπα κινήσεων.

Το αντικείμενο του Εργοθεραπευτή δεν είναι η εκπαίδευση στη γραφή αλλά η δημιουργία των αισθητηριακών προϋποθέσεων γι΄ αυτήν.

Η λεγόμενη λοιπόν «δυσγραφία», η δυσκολία δηλαδή της γραφής, εμφανίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

-μεγάλα γράμματα,
-δυσκολία ακολουθίας των γραμμών του τετραδίου,
-αντιστροφές γραμμάτων,
-φτωχό επίπεδο ζωγραφικής,
-δυσκολία συντονισμού κινήσεων-αδεξιότητα,
-κακή στάση σώματος κατά την γραφή (σκύψιμο),
-κακή ποιότητα γραμμάτων κλπ.

Η δυσγραφία είναι μία δυσκολία που επηρεάζει άμεσα το παιδί σε όλη την μαθησιακή του εικόνα, το απογοητεύει, το κουράζει και κάνει όλη την μαθησιακή διαδικασία επώδυνη και βαρετή.

Για τον λόγο αυτό η ποιότητα της γραφής είναι ένα σημείο όπου δίνουν πολύ μεγάλη σημασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου -και τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας – στην αξιολόγηση του παιδιού σχετικά με το εάν είναι έτοιμο να ενταχθεί στην Α΄ Δημοτικού.

Έτσι, υπάρχουν Εργοθεραπευτές όπου αξιολογούν το επίπεδο γραφικής απόδοσης του παιδιού και κρίνουν εάν αυτό θα το δυσκολέψει αργότερα στο Σχολείο και την μαθησιακή του απόδοση. Η αντιμετώπιση λοιπόν της δυσγραφίας γίνεται από τον Εργοθεραπευτή.

Με εξειδικευμένα τεστ, αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού σε όλους τους παραπάνω τομείς που αναφέρθηκαν και οργανώνεται το εξατομικευμένο πρόγραμμα της εκπαίδευσης στην γραφή.

Οι καλύτερες ηλικίες για να γίνει αυτό βρίσκονται μεταξύ των 4 ετών και φτάνει μέχρι και την Γ΄ Δημοτικού.

 

Μελπομένη Πουλιάση

Εργοθεραπεύτρια S.I ,

BTEC Professional Certificate in SLD-Dyslexia

Υπεύθυνη του Κέντρου

Με Αξία στο παιδί και την οικογένεια

—————

Πίσω