ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2015-04-10 01:33

Ερωτήσεις γονέων

Το παιδί μου μιλάει αλλά δεν μπορεί να πει κάποια γράμματα Η δυσκολία που παρουσιάζουν τα παιδιά στην παραγωγή συγκεκριμένων ήχων ( φωνημάτων) αποτελεί το πιο συχνό πρόβλημα ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η αιτία μπορεί να εντοπίζεται σε μη ακριβής ή λανθασμένη τοποθέτηση, δηλαδή το παιδί...

—————

2015-04-10 01:26

Λόγος

Τι ονομάζουμε λόγο; Ο λόγος είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Η ανάγνωση, η γραφή, οι χειρονομίες και η ομιλία είναι όλες μορφές του λόγου. Ανάπτυξη του λόγου Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, επιτελείται μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και βασίζεται σε σχέσεις αλληλεπίδρασης. Μέσα σε αυτό το...

—————

2015-04-10 01:21

Άρθρωση

Τι σημαίνει άρθρωση; Άρθρωση είναι η διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία οι ήχοι που παράγονται από τις φωνητικές χορδές και στη συνέχεια με τη συνδρομή των υπολοίπων οργάνων της φώνησης, δηλαδή της γλώσσας, της κάτω γνάθου, της μαλθακής υπερώας και των χειλιών, μετατρέπονται σε φθόγγους,...

—————