Οι στόχοι μας

Το θεραπευτικό κέντρο Με Αξία δημιουργήθηκε στην Πάτρα το 2011 έχοντας σαν αντικείμενο τα εξής:
  • Την πρώιμη αξιολόγηση για έγκαιρη ανίχνευση πιθανών δυσκολίων.
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων ειδικής αγωγής σε βρέφη και  παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με διαφόρων μορφών δυσκολίες στην ανάπτυξη/ εξέλιξη. 
  • Την εκπαίδευση γονέων για προβλήματα που τους απασχολούν σχετικά με την συμπεριφορά και ανάπτυξη των παιδιών τους.
  • Εκπαίδευση πολιτών σε θέματα ειδικής αγωγής.
  • Εκπαίδευση νέων συναδέλφων.

Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε, να διαγνώσουμε και να παρέμβουμε όταν χρειαστεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί απο τη πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους. Έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αξιόπιστες δοκιμασίες αξιολόγησης και σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης.

Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι εξατομικευμένα στις δυσκολίες κάθε παιδιού και εφαρμόζονται απο εξιδικευμένους επιστήμονες, χάρη στην συνεχή εκπαίδευση και εξιδικευση τους.

Το θεραπευτικό μας περιβάλλον  αναβαθμίζετε διαρκώς ώστε να είναι κατάλληλο για την αποτελεσματικότητα του έργου μας.