Αρχείο άρθρων

2016-02-07 16:52

Εργοθεραπεία και ΔΕΠΥ

  Εισαγωγή Εκτός από τα πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ( διάσπαση προσοχής- υπερκινητικότητα- παρορμητικότητα) , έρευνες έχουν δείξει ότι ο κινητικός συντονισμός των παιδιών με ΔΕΠΥ είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με το αναμενόμενο για την ηλικία τους και την νοητική τους λειτουργία καθώς...

—————

2016-02-07 16:48

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα

 Ορισμός Σύμφωνα με τον ορισμό: Η «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠΥ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που εκδηλώνεται ως επίμονη συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από απροσεξία, υπερβολική κινητική δραστηριότητα και προβλήματα στον έλεγχο της προσοχής και των παρορμήσεων,...

—————

2015-04-10 01:33

Ερωτήσεις γονέων

Το παιδί μου μιλάει αλλά δεν μπορεί να πει κάποια γράμματα Η δυσκολία που παρουσιάζουν τα παιδιά στην παραγωγή συγκεκριμένων ήχων ( φωνημάτων) αποτελεί το πιο συχνό πρόβλημα ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η αιτία μπορεί να εντοπίζεται σε μη ακριβής ή λανθασμένη τοποθέτηση, δηλαδή το παιδί...

—————

2015-04-10 01:26

Λόγος

Τι ονομάζουμε λόγο; Ο λόγος είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Η ανάγνωση, η γραφή, οι χειρονομίες και η ομιλία είναι όλες μορφές του λόγου. Ανάπτυξη του λόγου Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, επιτελείται μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και βασίζεται σε σχέσεις αλληλεπίδρασης. Μέσα σε αυτό το...

—————

2015-04-10 01:21

Άρθρωση

Τι σημαίνει άρθρωση; Άρθρωση είναι η διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία οι ήχοι που παράγονται από τις φωνητικές χορδές και στη συνέχεια με τη συνδρομή των υπολοίπων οργάνων της φώνησης, δηλαδή της γλώσσας, της κάτω γνάθου, της μαλθακής υπερώας και των χειλιών, μετατρέπονται σε φθόγγους,...

—————

2015-04-10 01:13

Εργοθεραπεία και γραφή

Οι δυσκολίες στον τομέα της γραφής αποτελούν συχνά ένα σημαντικό λόγο παραπομπής παιδιών σε Εργοθεραπευτή. Η γραφή είναι μια σημαντική δεξιότητα για τα παιδιά προ-σχολικής και σχολικής ηλικίας. Αφενός μαθαίνει να επικοινωνεί και να εκφράζεται μέσω ενός κοινού κώδικα, αφετέρου η επιτυχής κατάκτηση...

—————

2015-04-10 00:59

Αισθητηριακή ολοκλήρωση

  Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.   Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει αισθητηριακές πληροφορίες για να τις χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο. Η μέθοδος της Αισθητηριακής...

—————

2015-04-10 00:54

Παιδιατρική εργοθεραπεία

     Η εργοθεραπεία είναι μια άγνωστη για πολλούς επιστήμη που όμως συμβάλει σημαντικά σε πολλές καθημερινές εκδηλώσεις της ζωής των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων. Όσοι την γνωρίζουν νομίζουν ότι ασχολείται μόνο με παιδιά ή ενήλικες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η...

—————

2015-03-30 20:17

Γραπτή έκφραση και πρώτη ανάγνωση

  Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος δε διαχωρίζονται , καθώς μέσω του προφορικού λόγου πραγματοποιούνται οι πρώτες επαφές με τα γραπτά κείμενα. Ο γραπτός λόγος στηρίζεται στον προφορικό και προσεγγίζεται σύμφωνα με την θεωρεία του αναδυόμενου γραμματισμού. Και όταν λέμε...

—————

2015-03-30 20:14

Παιχνίδια που βοηθούν την γλωσσική ανάπτυξη!

Συχνά οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας ρωτούν ποια παιχνίδια του εμπορίου να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους.
Η απάντηση είναι απλή: Σχεδόν όλα τα παιχνίδια μπορούν να αναπτύξουν τις γλωσσικές ικανότητες των νηπίων εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Τι...

—————