Το κέντρο μας παρέχει παράλληλη στήριξη για το σχολείο σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού καθώς και σε παιδιά που παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής. 

Ο λόγος που ένας γονέας θα επιλέξει εμάς για παράλληλη στήριξη ,είναι γιατί σαν στόχο έχουμε το παιδί να μείνει ανεξάρτητο στο σχολικό περιβάλλον και όχι να μείνουμε μαζί του για όλη την χρονιά. Έχοντας χρόνια εμπειρία και εκπαίδευση μπορούμε να τροποποιήσουμε και να εκπαιδευσουμε το σχολικό πλαίσιο ώστε να αυξήσουμε την ανεξάρτητη συμμετοχή του παιδίου.  

Σύντομη περιγραφή :

  1. Παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον
  2. Παρατήρηση της συμπεριφορας των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον και στην τάξη
  3. Συζήτηση με εκπαιδευτικούς για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το παιδί
  4. Οργάνωση τάξης και διευκρίνιση διαιδκασίας στο παιδί
  5. Ενίσχυση συμμετοχής του παιδίου, χωρίς να χάσει τον εκαπιδευτικό σαν σημείο αναφορας
  6. Σταδιακή απομάκρυνση απο το παιδί