Α΄ TEST

Το Κέντρο μας είναι εξουσιοδοτημένο να εφαρμόζει την
 «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Α΄ΤΕΣΤ» .
Το τεστ αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών καθώς επίσης και σε παιδιά που έχουν κάνει αναστολή φοίτησης (επανάληψη Νηπιαγωγείου) χωρίς ύπαρξη διάγνωσης.
Ελέγχει την Σχολική Ετοιμότητα του παιδιού, εάν δηλαδή το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο.
Το τεστ είναι σταθμισμένο σε Ελληνικό Πληθυσμό και προτάθηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, όπως γίνεται και στο εξωτερικό.
Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ανακοινώνονται με γραπτή αναφορά .
 
ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ Α΄ΤΕΣΤ:
 
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
- ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
- ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
- ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
- ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
- ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
- ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
- ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΛΟΓΟΥ
- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
- ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ