ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το αισθητηριακό προφίλ είναι ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνετε από τους γονείς ή τους φροντιστές των παιδιών και ερμηνεύεται από θεραπευτή που είναι εκπαιδευμένος στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Αναφέρεται σε ηλικίες από 3-10 ετών και  αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα στην διαδικασία της αισθητηριακής επεξεργασίας του παιδιού και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει την απόδοση του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.  
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 125 ερωτήσεις. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις εξετάζονται 3 τομείς:
 

·Αισθητηριακή επεξεργασία

AKOΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
YΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
AΙΘΟΥΣΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 

· Αισθητηριακή ρύθμιση

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ/ΤΟΝΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΡΑΣΗΣ
 

· Συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
 
Με την συμπλήρωση των αποτελεσμάτων μπορούν να βγουν συμπεράσματα σχετικά με την αισθητηριακή επεξεργασία του παιδιού και ποια αισθητηριακά συστήματα δυσλειτουργούν . Επίσης το αισθητηριακό προφίλ βοηθάει στην δημιουργία αισθητηριακής δίαιτας.