ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (TEACCH)

 

Γιατί Είναι Σημαντική η Δομημένη Εκπαίδευση; 

 
1. Βοηθά το άτομο να κατανοήσει τον κόσμο που το περιβάλλει
2. Το βοηθά να είναι ήρεμο μέσα από την κατανόηση του περιβάλλοντος  - διευκολύνει τη μάθηση
3. Το βοηθά να εστιαστεί στο σημαντικό ανάλογα με την περίσταση
4. Προωθεί την ανεξαρτησία αξιοποιώντας τις οπτικές του ικανότητες
5. Προλαμβάνει τα προβλήματα συμπεριφοράς
 

Τα Βασικά Στοιχεία της Δομημένης Εκπαίδευσης

 
1) Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος 
Αφορά στον τρόπο οργάνωσης του περιβάλλοντος. Δόμηση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ομοιομορφία.
2. Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα
Βοηθά το παιδί να κατανοήσει τι δραστηριότητες θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
3. Το σύστημα ατομικής εργασίας
Αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης μίας δραστηριότητας στο σχολείο ή στο σπίτι, ώστε το άτομο να μπορεί να το εφαρμόσει.
4. Η οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
 

Πλεονεκτήματα της χρήσης δόμησης

 
- Αξιοποιεί τις οπτικές δεξιότητες του παιδιού
- Προσαρμόζει το περιβάλλον ώστε να είναι οργανωμένο και προβλέψιμο
- Ενσωματώνει τις ρουτίνες και κάνει τα πράγματα οικεία
- Εστιάζεται στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας